Giá : 698,000 VND

1 ngày / 0 đêm

Đi xe, về xe

Giá : 1,950,000 VND

2 ngày / 1 đêm

Đi xe, về xe

Giá : 2,890,000 VND

3 ngày / 2 đêm

Đi MB, về MB

Giá : 3,700,000 VND

4 ngày / 3 đêm

Đi tàu Blue Train, về tàu Blue Train

Giá : 3,998,000 VND

4 ngày / 3 đêm

Đi MB, về MB

Giá : 4,200,000 VND

4 ngày / 3 đêm

Đi MB, về MB

Giá : 4,490,000 VND

3 ngày / 2 đêm

Đi MB, về MB

Giá : 7,598,000 VND

6 ngày / 5 đêm

Đi MB, về MB

Giá : 7,698,000 VND

7 ngày / 6 đêm

Đi MB, về MB

Tổng cộng: 9 tour.