Cầu treo hơn 500 m đi hết 1,5 tiếng

Cầu treo đi bộ dài nhất thế giới làm khách thót tim

 

 

Cầu treo đi bộ dài nhất thế giới làm khách thót tim

Khánh Trần (Theo Culture Trip)

Tin liên quan